علوم تربیتی

فلسفه تعلیم و تربیت - طراحی آموزش - روشهای آماری در علوم تربیتی - فنون تدریس - روانشناسی زبان

هوش های چندگانه

هوش های چندگانه ی گاردنر


هر چند که مفهوم هوش ممکن است در نزد افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد،با این حال وقتی که صحبت از هوش به میان می آید،بلافاصله نوعی توانایی ذهنی را در انسان زنده می کند. اگرچه در میان تعدادی دانش آموزکه یک کلاس درس را تشکیل می دهند تفاوت های فراوانی مشاهده می شود،اما وقتی که صحبت از دلیل موفقیت سرشار بعضی از آنان و عدم پیشرفت کافی تعدادی دیگر به میان می آید،مهمترین علتی که به ذهن می رسد تفائت هوشی آنان است. ممکن است ماهیت دقیق هوش کاملا شناخته نباشد و مردم نتوانند آن را تعریف کنند،اما هر کسی برای خود تصور نسبتا روشنی از آن دارد.

متن کامل در ادامه مطلبفضل اله زاهدی دهوئی

کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم تیر 1391ساعت 23:34  توسط فضل اله زاهدی  | 

مدیریت رفتار

مدیریت رفتار

 

چرا یک نظم خوب ضروری است؟

 

یک مدیریت مناسب و یک محیط یادگیری ایمن،یک پیش نیاز ضروری برای تدریس اثر گذار است. اگر دانش آموزان حواسشان پرت شده و در حال انجام کار نباشند آنگاه یادگیری اتفاق نخواهد افتاد. راهبردی که دارای نظمی با ثبات و عادلانه باشد به شما اطمینان خواهد بخشید که همه ی بچه ها دارای شانس مساوی برای یادگیری با همه ی استعداد هایشان هستند.یک محیط یادگیری اثر بخش جوی هدفمند بوسیله ی سطوح مناسبی از صدا که بستگی به نوع فعالیت هایی که در آن مکان قرار گرفته است، دارد.


اقتباس از کتابBecoming a primary school teacher 

ترجمه بوسیله ی فضل اله زاهدی دهوئی کارشناس ارشد آموزش ابتدایی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم تیر 1391ساعت 23:14  توسط فضل اله زاهدی  | 

زبان و حیوانات

 زبان و حیوانات

 

فضل اله زاهدی*

 چکیده

مهمترین برتری انسان بر سایر موجودات زنده، قدرت تفکر و بهره مندی از زبان است. علاوه بر برقراری ارتباط با دیگران، زبان کارکرد های دیگری را نیز برای انسان دارد. تلاش های بسیاری به منظور آموزش زبان انسان به برخی پستانداران عالی صورت گرفته است که شواهد و نتایج بدست آمده قابل تامل است. با توجه به این نتایج محققان باز هم نتوانسته اند پاسخ مناسبی برای این پرسش که «آیا حیوانات هم می توانند زبان انسان را یاد بگیرند؟» پیدا کنند.

 

کلید واژه ها: زبان، حیوانات، زبان گفتاری، زبان اشاره ای، ارتباط

 

 

* دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی قاینات


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 12:31  توسط فضل اله زاهدی  | 

استفاده از راهبردهای فراشناختی در بهبود عملکرد درس ریاضی

استفاده از راهبردهای فراشناختی در بهبود عملکرد درس ریاضی

 

فضل اله زاهدی دهوئی

 

  چکیده

فراشناخت یا «یادگیری چگونه یادگرفتن» اولین بار توسط فلاول(1976) مطرح گردید.از آن زمان تاکنون پژوهش های بسیاری در رابطه با تاثیر راهبردهای فراشناختی بر عملکرد دروس مختلف تحصیلی و نیز رابطه ی  آن با سایر جنبه های رفتار انسانی انجام شده است، که نتایج اکثریت این پژوهش ها حکایت از تاثیر مثبت آموزش فراشناختی و استفاده از راهبردهای فراشناختی بر عملکرد دروس مختلف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. با توجه به اینکه درس  ریاضی بعنوان یکی از دروس سخت محسوب می گردد که یادگیری آن مشکل است،  ضرورت معرفی راهکارها و راهبرد هایی جهت بهبود وضعیت  و تسهیل یادگیری آن نمایان می گردد.

 

واژه های کلیدی : فراشناخت، راهبردهای فراشناختی،درس ریاضی، پیشرفت تحصیلی.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم فروردین 1390ساعت 12:23  توسط فضل اله زاهدی  | 

نظریه ی شناختی اجتماعی آلبرت بندورا

این مقاله بر روی نظریه شناختی اجتماعی آلبرت بندورا (1) (1986) متمرکز است. بندورا تحت تاثیر کارهای میلر و دلارد(1941) بود. بندورا احساس کرد که نظریه های شرطی سازی توضیح ناقصی از رفتار ارائه می دهند زیرا که اثرات اجتماعی بر رفتار را در نظر نمی گیرند و بر یادگیری انسان و حیوان در موقعیتهای فردی تاکید می کنند. اگر چه نظریه ی شناختی اجتماعی عناصر مکانیکی و ارگانیکی رفتار را در نظر می گیرد ، اما یک نظریه ی کاملا موقعیتی است زیرا که رفتار در تعامل فرد با محیط توضیح می دهد.

نظریه ی شناختی اجتماعی بین یادگیری و عملکرد فعالیتهای آموخته شده قبل فرق می گذارد. با مشاهده ی الگو شخص مهارتها و استراتژیهایی را یاد می گیرد که ممکن است در زمان یادگیری مشخص نشده باشد ، اما وقتی که برای انجام آنها تحریک می شود آنها را به کار می بندد.

نظریه ی شناختی اجتماعی تاکید می کندکه فرایند های انگیزشی هم بر یادگیری و هم بر عملکرد موثر هستند. بندورا تئوری شناختی اجتماعی را به یادگیری و اجرا ی مهارتهای شناختی اجتماعی حرکتی و رفتار ها گسترش داده است. خود کار آمدی(3) یا تواناییهای درک شده یک نفر از یادگیری و فعالیتهایش در سطوح مختلف ، متغیر کلیدی است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم خرداد 1388ساعت 14:0  توسط فضل اله زاهدی  | 

مطالب قدیمی‌تر